TERMOYAPI DÖNER KURUTUCU (ROTARY DREYER) 

 

Döner Kurutucu Nedir? Nasıl Çalışır? 

Kuru öğütme sistemlerinde malzemenin işleneceği alana (değirmen, pelet makinası vb.) rutubetsiz olarak beslemek gereklidir. Aksi takdirde proses içerisinde malzeme rutubeti ile beraber topaklaşmalar, bilyaya sarmalar gibi sorunlar oluşacak ve malzeme işleme verimi çok fazla düşecektir. Dolayısı ile malzeme besleme rutubeti ideal oranlara indirilmesi hedeflenir. 

Döner Kurutucular, proses endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Kurutuculardan biridir.  

Nemli hammaddenin dönen bir tambur(rotary) içerisinde sıcak hava ile karşılaştırılması ile kurutulmasını sağlayan makinelerdir. Sıcak hava kazanında üretilen ısı, emiş fanları yardımı ile rotary içerisine çekilerek kurutma sağlanır. Nemli hava ise siklonda filtre edilerek bacadan atmosfere bırakılır. 

 

 • Prosese özel yangın söndürme tertibatı bulunmaktadır. 
 • Prosese özel acil durum bacası. 
 • Bacadan yalnızca temiz su buharı çıkmaktadır. 

 

Döner tamburlu kurutucuların işlevleri: 

 • Granülasyon 
 • Sınıflandırma 
 • Kaplama 
 • Temizlik 
 • Temizleme / Kurutma / Sınıflandırma 
 • Granülasyon / Kurutma / Sınıflandırma 

 

Döner tamburlu kurutucuların kullanım alanları: 

 • Gübreler 
 • Agregalar 
 • Biyokütle – Ağaç Yongaları, Enerji Bitkileri ve Diğer Malzemeler 
 • Kum, Killer, kömür, alçı taşı, kaolin, kalker, silis kumu  vb. mineraller 
 • Lağım pisliği 
 • Hayvan Yemleri – Tahıl Tahılları, Yüksek Protein, Atıklar ve Yan Ürün 
  Gıdaları – Tahıllar, Meyveler ve Sebzeler, Nişastalar ve daha fazlası 
  Plastikler – Peletler, Reçine, PET, Atık 
 • Tozlar 

TERMOYAPI A.Ş. tarafından iş koluna göre tasarlanıp imal edilen döner kurutucular, istenen ürün kalitesine ulaşmanıza yardımcı olmak için kontrollü, homojen ve verimli kurutma sağlar.  

Döner kurutucularımız kurutma esnasından kurutucu içerisindeki kanatlar ile hem kuruyacak malzemenin hareket etmesini hem de oluşacak olan su buharına türbülans oluşturarak itina ile hesaplanmış ve tasarlanmış davlumbaza ulaştırır ve ayrıştırılmış olan buharı davlumbaz üzerinde atmosfere verilmesini sağlar. 

Özel tasarımı ve sağlam yapısı ile Döner kurutucularımız mükemmel termal verimlilik sağlayabilir. 

Döner Kurutucular, dairesel hareket sağlamak için tahrik halkaları ile desteklenen silindirik kabuktan oluşur. Bu kurutucular, malzemeyi kaldırmak ve dağıtmak için iç çevresinde kaldırıcı veya kanatlarla birlikte gelir. Bu kaldırıcı ayrıca malzemenin nihai boşaltma noktasına doğru hareketini kolaylaştırır. Döner kurutucular, malzemenin besleme noktasından boşaltma noktasına yerçekimi altında hareketini kolaylaştırmak için her zaman hafif eğimle hizalanır. 

Döner kurutucular Tek tüplü ve çift tüplü olmak üzere iki ayrı modelde üretilir. 

 

TEK TÜPLÜ (CİDARLI) DÖNER KURUTUCULAR. 

Tek tüplü döner kurutucular ilk yatırım maliyeti daha düşük, yüksek nem içermeyen ve büyük partiküllü yada lifli yapıya sahip malzemelerde tercih edilir. 

Tek tüplü kurutucular enerji kaynağı olarak doğalgaz, lpg, fuel-oil, motorin, kömür, pelet gibi yakıtlardan elde edilen ısı enerjileri ile çalışabilir. 

Tek tüplü yada tek cidarlı olarak üretilen kurutucular talep edilen tesisin ihtiyaçları doğrultusunda hava şartları ve fiziksel koşulları göz önünde bulundurularak, kurutulacak malzemenin kimyasal özellikleri de baz alınarak mühendislerimiz tarafından hesaplanarak tasarlanır. 

 

 

TEK TÜPLÜ (CİDARLI) KURUTUCULAR 

 

MOTOR GÜÇ SEÇENEKLERİ: 

5-90 KW 

ÜRETİM KAPASİTELERİ: 

150 ile 15,000kg/SAAT 

KURUTULACAK MALZEME ÇAPLARI: 

Φ 3mm – 25 mm 

HAM MADDE GİRİŞ NEMİ: 

% 20-65 Arası Olabilir 

HAM MADDE ÇIKIŞ NEMİ: 

% 5 – 20 Arası 

ÇALIŞMA VOLTAJI: 

380v, 50Hz, 3 faz 

 

 

 

 

ÇİFT TÜPLÜ (CİDARLI) DÖNER KURUTUCULAR. 

Çift tüplü döner kurutucular yüksek nem içeren ve iyi kurutulması gereken en önemlisi de tek cidarlı kurutuculara göre daha az enerji ile daha yüksek kapasitede malzeme kurutma işini başarabilen sistemleridir. 

Beslenecek malzemeyi kurutmak amacı ile çift tüplü döner kurutucuların kullanılması yaygındır. Ürettiğimiz çift tüplü kurutucular ile daha az bir alanda yüksek kapasitede malzeme kurutmak mümkün olmaktadır. Malzeme kurutucu merkezinden iç tüpe beslenir , iç tüp boyunca ilerleyen ve kurumakta olan malzeme dış tüpe dökülerek ters monte edilmiş kanatlar sayesinde besleme tarafına gelerek bu taraftan boşaltılır. Kurutulmuş malzeme daha sonra transfer kanalları vasıtası ile stok silolarına alınır. 

 

 

 

 

ÇİFT TÜPLÜ (CİDARLI) KURUTUCULAR 

 

MOTOR GÜÇ SEÇENEKLERİ: 

10-130 KW 

ÜRETİM KAPASİTELERİ: 

500 ile 60,000kg/SAAT 

KURUTULACAK MALZEME ÇAPLARI: 

Φ 3mm – 25 mm 

HAM MADDE GİRİŞ NEMİ: 

% 15-75 Arası Olabilir 

HAM MADDE ÇIKIŞ NEMİ: 

% 1 – 25 Arası 

ÇALIŞMA VOLTAJI: 

380v, 50Hz, 3 faz 

 

Döner kurutma sistemi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: 

Yanma odası (cehennemlik), tambur, siklon, fan ve borularından meydana gelmekte ve  ateş tuğlası ile örülmektedir. Dış kısmına ise cam yünü ile izolasyon yapılır. Bu sayede ısı kaybı önlenmiş olur. Yanma odasında yakılacak yakıt katı (pelet) ya da doğalgaz olabilmektedir. 

Gövde, kapasite ve tasarıma bağlı olarak tek, iki ya da üç geçişli olarak imal edilmektedir. Gövde içerisinde bulunan kanatlar sayesinde ürün, sıcak hava ile optimum sürede temasa maruz bırakılarak kurutma sağlanır. Gövde giriş ve çıkışındaki hava kilitleri, hava akımının kontrol altında tutulmasını sağlar. 

Siklon, fan ve aspirasyon hattı, ürünü sıcak hava ile buluşturmak için kullanılan ekipmanlardır. 

Kurutulmak istenilen ürün, ürünün nem değeri ve kapasite kurutma makinesinin tasarım parametreleridir. Prosesin ihtiyacına bağlı olarak döner tambur kurutucu büyüklüğü, fan debisi, siklon büyüklüğü, yakıt tipi gibi değişkenler belirlenir. 

 

Döner Kurutucu Nerelerde Kullanılır? 
Döner kurutucular odun talaşı, kömür, tavuk gübresi, büyükbaş gübresi, kanalizasyon çamuru, meyve posası, arıtma çamuru başta olmak üzere nemi azaltılmak istenilen tüm hammaddeler için kullanılabilir. Pellet üretimi için ideal nem oranı %10 ile %15 aralığındadır. Bu sebeple neredeyse tüm pellet üretim tesislerinde bir kurutma hattı kullanılmalıdır. Pellet üretim tesislerinde yüksek kapasite ve yüksek verimlilikleri sebepleri ile döner kurutucular tercih edilmektedir. 

 
Döner Kurutucu Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? 
Döner kurutucu seçimimde ilk olarak belirlenmesi gereken hammaddenizin giriş nemi, çıkış nemi ve istenilen kapasite olmalıdır. İstenilen kapasite ve giriş çıkış nemlerinin belirlenmesinden sonra kurutma için gerekli olan enerjiyi sağlanacak yakıt belirlenmelidir. 
Daha sonra bu bilgiler ışığında uzman bir proje ekibi tarafından gerekli olan kalori miktarı, ocak hacmi, birincil ve ikincil yakma fanları debileri ve basınçları, emiş fanı debi ve basınçları, gerekli olan rotary boyutları, kurutulan malzemenin tozunu filtre edecek filtre sistemi ve boyutları, çıkan nem ve kurulacak olan rakım ile birlikte baca boyu hesaplanmalıdır. 

 
Döner Kurutucu Seçiminde Neden TERMOYAPI? 
TERMOYAPI A.Ş.; 

 • Uzman ekibiyle bir çok farklı hammadde kurutması ile çalışmış ve başarılı olmuştur.(Odun talaşı, pirina, tavuk gübresi, kanalizasyon çamuru, meyve posası, pamuk sapı, kağıt hamuru, plastik atıklar, pulper) 
 • Prosesinize uygun doğalgazlı, ızgaralı, stokerli kurutma ocağı imalatı yapmaktadır. 
 • Çift geçişli ve tek geçişli kurutma tasarımı ve imalatı yapmaktadır.. 

 

DÖNER KURUTUCU İMALATI (DRYER) 

Kurutucular sıvı veya gaz yakıtlarıyla çalışarak malzemelerin üzerindeki nemi alır. Malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre alevin malzemeye temas edip etmemesine göre dizayn edilirler. TERMOYAPI A.Ş. kurutucuları aşağıdaki özelliklerde üretilmektedir. 
 
 

MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 

 

 • Gövdenin kazan çeliğinden üretimi,  
 • 500 °C kadar çalışma imkanı 
 • Projeye uygun kapasitede çap ve boyda üretimin yapılması 
 • Zincir tahrikli yada direkt akuple redüktörlü üretim imkanı 
 • Ayarlı uzun ömürlü yataklama sisteminin kullanılması 
 • Robust şase imalatı 
 • Doğalgaz ve sıvı yakıt brülörü ile yanma sağlanması 
 • Emniyetli Brülör tertibatı 
 • Daha yüksek sıcaklık için kurutucu önüne cehennemlik tasarımı 
 • Dryer belirli kısımlarından sıcaklık ölçüm imkanı 
 • Sıvı izolasyon veya geleneksel izolasyon imkanı 
 • Ürün gözetleme kapakları ve emniyet mekanizması 
 • Kolay kurulum, bakım ve işletme 

 

Tüm ürünlerimiz imalat hatalarına karşı iki yıl garantilidir. 

Sizlerde DÖNER KURUTUCULAR (ROTARY DREYER) konusunda ekonomik fiyatlar ve son derece kaliteli ürünler almak isterseniz, bir telefon kadar uzağınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. TERMOYAPI A.Ş. olarak, uzman ekibimiz ile her zaman hizmetinizdeyiz. Firmamız ile iletişime geçerek, ürünler ilgili detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 

 

Hizmetler

Bilgi İste