SICAK HAVA KAZANLARI

Sıcak hava üretiminde kullanılan, direkt veya endirekt tipteki 1100 ºC ye kadar çıkış sıcaklığı sağlayan kömür, doğalgaz, fuel oil ve motorin ile çalışacak şekilde tasarlanmış ürünlerdir.

 • Uzun ömürlü, sağlam konstrüksiyon,
 • Proses ihtiyacına göre direkt ve endirekt tipte tasarım,
  Direkt tip sıcak hava jeneratörlerinde 0,25 MW/h – 60 MW/h kapasite değeri ve 450°C – 1100°C çıkış sıcaklığı değerine sahip tasarım,
 • 150°C – 450°C çıkış sıcaklığı değerlerine sahip direkt veya endirekt tipte tasarımlar,
 • Farklı kapasite değerleri ve çıkış sıcaklığı değerleri için özel tasarımlar,
 • Direkt tip sıcak hava jeneratörlerinde, yanmış gazların taze hava ile karışım odasında aralarında ısı iletim aracı olmadan direkt karıştırılması ile ısı transfer kayıpları ortadan kalkması ve verim artışı,
 • Prosese, kapasiteye ve çıkış sıcaklığına bağlı olarak tuğlalı ve tuğlasız yanma odası tasarımı,
 • Tuğlalı sıcak hava jeneratörlerinde; yanma odasında kaplanan refrakter malzeme ve yanma odası etrafından geçen yakma havasının ısıtılması ile yüksek sıcaklığa ve sıcaklık gerilimlerine dayanıklı tasarım,
 • Tuğlasız sıcak hava jeneratörlerinde; Cr-Ni malzemeden imal edilen yanma odası ve yanma odası etrafından geçen karışım havasının ısıtılması ile yüksek sıcaklığa ve sıcaklık gerilimlerine dayanıklı tasarım,
 • Kömür, pellet, çöp, Gaz, fuel oil, motorin, ve kombine yakıtlı brülörler ile çalışma,
 • Ateşleme için özel tasarım pilot ateşleme brülörü,
 • Yakma ve karışım havasının düşük basınç kayıplarından dolayı azaltılmış işletme giderleri,
 • Düşük baca kaybı ile toplam verim artışı,
 • İzolasyon malzemesi ile kaplanan gövde ile ortam arasında olan ısı kayıpları minimize edilmesi,
 • Karışım odası üzerindeki patlama kapağının gaz sıkışması halinde dışarıya egzoz yapma imkanı ve aynı zamanda bakım-kontrol gereği servis elemanının jeneratör içerisine girişini kolaylaştırması,
 • Geri kazanımla yakma havasının 100-120°C kadar ısıtma ile verim artırımı sağlanmaktadır,
 • Yüksek işletme emniyeti.
 • Kolay kurulum-işletme ve az bakım gereksinimi,

KULLANIM ALANLARI

 • Toprak Sanayi: Tuğla fabrikalarının suni kurutma kamaralarında. Kum kurutma döner fırınlarında. Alçı Blok- Alçı Panel kurutma fırınlarında.
 • Kimya Sanayi: Deterjan imal kulelerinde.
 • Gübre Sanayi: Döner gübre kurutma fırınlarında.
 • Şeker Sanayi: Küspe kurutma fırınlarında.
 • Kâğıt Sanayi: Kontinü kağıt kurutmada.
 • Ambalaj Sanayi: Baskı boya kurutmada.
 • Metal Sanayi: Gerilim giderme fırınlarında.
 • Çimento Sanayi: Farin kurutma, kömür ve curuf kurutmada.
 • Diğer uygulamalar: Akışkan yataklı kömür kazanlarında start-up ısıtılmasında, yanmış gazların tekrar ısıtılmasında, proses gazların ısıtılmasında.

Hizmetler

Bilgi İste