TERMOYAPI BUHAR KAZANI 

Buhar Kazanı Nedir – Çalışma Prensibi, Çeşitleri 

 • Genel olarak, bir buhar kazanı , nihayetinde suyu ısıtmak için  katı sıvı veya gaz yakıtın yakılması sonucu açığa çıkan enerji kaynağıyla buhar üretmek için çeliklten tasarlanmış bir tür kapalı tanktır. 
 • Isı enerjisini suya uygulayarak buhar üretmek için kullanılan güç üretim cihazına buhar kazanı denir.  
 • TERMOYAPI A.Ş.  olarak buhar kazanı üreten firmalar arasında yer almaktayız. 

Buhar Kazanı ve Genel Özellikleri 

Buhar kazanı ve genel özellikleri şöyledir . Buharın “hapsedilmesi” ile basınç ve buharlaşma sıcaklığı yükselir. Bu şekilde üretilen buharın ısıl kapasitesi de yüksek olur . Kazan tipleri yapılarına veya kullanılan yakıt cinsine göre ayrılırlar. 

Buhar kazanları yapı gruplarına, buhar kapasitelerine ve izin verilen işletme basınçlarına göre tanımlanır. 

Büyük kapasitelerdeki yüksek basınçlı buhar kazanları genelde iki farklı yapıya sahiptir: Su borulu kazan ve alev-duman borulu kazan. 

Su borulu kazanda içinde su bulunan boruların dışından ısıtma gazi akar. Bu yapıdaki kazanlar genelde yaklaşık 30 bar’a kadar olan buhar jeneratörleri veya 300 bar’a kadar olan su borulu kazanlardır.. Bu kazanlarda duman gazları etrafı su ile çevrilmiş olan borulardan akar . Bu kazanların maksimum işletme basınçları, boyutlarına göre, 25 bar’a kadardır ve saatte 25 ton buhar üretebilirler. 

Alev-duman borulu kazanlarla; 
 

 • Endüstriyel üretim prosesleri tarafından istenen koşulların büyük bir kısmı güvenli ve ekonomik olarak yerine getirilir. Bu yapıdaki kazanlarda alçak basınçlı buhar da (1 bar’a kadar) üretilebilir. 
 • Buhar kazani, düşük yakıt kullanımıyla en yüksek miktarda buhar üretir. 
 • Daha az ağırlık ve aynı zamanda küçük alana ihtiyaç duyar 

Buhar Kazanı İşlevi 

 • Buhar kazanı işlevi , buharın üretilmesi, depolanması ve sisteme aktarılmasıdır Kazan içinde  yakıt yakarken üretilen ısı enerjisi suya taşınır ve daha sonra gerekli basınçta ve sıcaklıkta buhara dönüşür. 
 • Suyun buharı kalite, oran, basınç ve sıcaklık gibi tercih edilen koşullarda sağlanmalıdır. 

Buhar Kazanı Çalışma Prensibi 

 • Buhar kazanı çalışma prensibi kolaydır. Bu kazan, silindirik şeklinde bir tür kapalı cihazdır. Kazanın buhar ve su kapasitesi vardır. 
 • Genel olarak kazan içindeki sıvı, yakıt yakarak veya ısı enerjisini teknenin boyutuna ve özelliklerine göre farklı basınç koşullarında uygulayarak buhar üretmek için kazanda saklanır. 
 • Son olarak, kazandaki buhar bir boru kullanarak sisteme verilir ve fabrikalarda ve çeşitli endüstrilerde kullanılır 

Buhar Kazanı Kullanım Alanları 

 • Buhar kazanı en çok endüstriyel alanlarda tercih edilmektedir. Özellikle tekstil endüstrisinde, gıda endüstrisinde, petrokimya endüstrisinde, gübre endüstrisinde, enerji üretim sistemlerinde, kağıt endüstrisinde ve daha pek çok iş kolunda buharın üretmiş olduğu basınçtan yararlanılmaktadır. Ayrıca gıda endüstrisinde sterilizasyon amacıyla da buharın kullanıldığına rastlanmaktadır. Bununla birlikte ısıtma sistemlerinde de buhar kullanımı yaygındır. Hem endüstriyel alanların ısıtılmasında hem de konutların toplu halde ısıtılmasında buharlı sistemlere başvurulmaktadır. Buhar ile ısınmanın daha ekonomik olması ve aynı zamanda çevre için zararlı atıklar oluşturmaması, ısınmada buhar kullanımının gelecek yıllarda daha da öne çıkacağın göstermektedir.   

Buhar Kazanı Verimliliği 

 • Çıkış buharı tarafından yakıt (kömür) tarafından sağlanan toplam ısıyla ihraç edilen toplam ısı yüzdesine buhar kazanı verimliliği denir . 
 • Termal verimlilik, yanma verimliliği ve yakıttan buhar verimliliğine sahiptir. 
 • Buhar kazanlarının verimliliği kullanılan kazanın boyutuna bağlıdır. Buhar kazanlarının tipik bir verimi% 80 ila% 88’dir.  

Buhar Kazanı Çeşitleri 

Buhar Kazanı İmalatı 

 • İki farklı tipte , buhar kazanı imalatı yapılmaktadır . Yarım silindirik buhar kazanlarıve skoç  kazan tipi buhar kazanları . 
 • Buhar kazanlarında kömür, motorin, doğal gaz, fuel oil ve diğer fosil yakıtlar kullanılmaktadır. 
 • Buhar kazanları endüstriyel tesislerde oldukça sık kullanılır , ve brülör ve katı yakıtlı yakma sisteminden aldığı enerjiyle buhar üretilmesini sağlar. 
 • Isı transfer işlemi yüksektir. 
 • İletim kolay olduğundan pompalama işlemine gerek duyulmaz. 
 • Su buharının nakledilmesi için gerekli ayrıca enerji ihtiyacı duyulmaz. 
 • Buhar kazanları yüksek sıcaklık ısı enerjisi taşımaktadır. 
 • Bunların yanında bacı gazı verimliliğide önemlidir. 
   

 Buharın kullanılma sebepleri  

 Buharın kullanılma sebeplerini şöyle sıralayabiliriz ;

 •  İdeal Bir ISI Taşıyıcı Olması 
 • Çevre Dostu Olması 
 • Geri kazanımı ile enerji tasarufu sağlanabilir 
 • Akışkanın taşınması 
 • Sıcaklık kontrolünü çok hassas bir biçimde çalışır. 
 • Buhar tesisattaki korozyon riskini azaltır. 
 • Isı kayıpları azdır yani ideal bir ısı taşıyıcısıdır. 
 • Termodinamik özellikleri iyidir. 
 • Yatırım gideri azdır, küçük çaplı boru kullanılır, yalıtım iyi bir şekilde yapılır,  
 • Buhar emniyetlidir yani alevlenme özelliği yoktur. 
 • Steril bir akışkandır. 
 • Buhar çevre dostudur. 
 • Saf maddedir. 
 • Dezavantajı ise; yüksek enerji ve basınç altında çalışır. 

Buhar Kazanları Kullanım Alanları Nelerdir ? 

  Buhar kazanı kullanım alanlarını şöyle sıralayabilir ; 

 • Petrokimyada 
 • Termik santrallerinde elektrik üretiminde (Buhar TÜRBİNLERİ) 
 • Sterilizasyon Amacı ile ilaç Ettik gida Sağlıklı endüstrisinde 
 • İnşaat Malzemelerin endüstrisinde 
 • Buharlı Isıtma Sistemlerinde 
 • Rafinerilerde 
 • Kimyasal Prosesler  
 • Gıda endüstrisinde 
 • Sterilizasyon  
 • Gübre endüstrisinde 
 • Kauçuk ürünlerinde ve imalatında 
 • İnşaat malzemeleri endüstrisinde 
 • Kağıt endüstrisinde 
 • Ahşap işletmesi ve şekillendirilmesi daha bir çok yerde kullanılır. 

 Kullanış Yerine Göre Sınıflandırılması 
 

 • Sabit kazanlar 
 • Portatif kazanlar 
 • Lokomotif kazanlar 
 • Gemi buhar kazanları 
 • Tekstil buhar kazanları 
 • Küçük buhar kazanı 
 • Sanayi tipi buhar kazanı 
 • Elektrikli buhar kazanı 
 • Endüstriyel buhar kazanı 
 • Endüstriyel buhar jeneratörü 

Buhar kazanı kazan basınçlarına göre:

 •  Yüksek basınçlı kazanlar 
 •  Süper kritik basınçlı kazanlar 

Ocak cinsine göre: 

 • Dıştan ocaklı kazanlar 
 • İçten ocaklı kazanlar 

Kullanılan yakıt cinsine göre: 

 • Kömürlü buhar kazanı 
 •  Sıvı yakıtlı buhar kazanı ( Dizel , fuel-oil , motorin ) 
 •  Doğalgazlı buhar kazanı  

Konsrüksüyonuna göre: 

 • Alev duman borulu kazanlar 
 • Su borulu kazanlar 
 • Kazanları değişik kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür.

   Isı alan akışkanın özelliklerine göre: 

 • Sıcak su kazanları (kalorifer kazanları) 
 • Kızgın su kazanları 
 • Kızgın yağ kazanları

Kazanın içerdiği su hacmine göre: 

 • Büyük su hacimli kazanlar 
 • Küçük su hacimli kazanlar 
 • Çok küçük su hacimli kazanlar (buhar jeneratörleri) 

Alev – duman gazlarının dolaşımına göre: 

 • Alev borulu, duman borulu, alev – duman borulu kazanlar 
 • 1 geçişli (tek geçişli) 
 • 2 geçişli alev duman 
 • 3 geçişli 
 • Su borulu kazanlar 
 • Alev borulu- su borulu kazanlar

Suyun dolaşım şekline göre: 

 • Tabii (doğal) dolaşımlı kazanlar 
 • Cebri dolaşımlı kazanlar

Yaktığı yakıta göre: 

 • Katı yakıt yakan kazanlar 
 • Sıvı yakıt yakan kazanlar 
 • Gaz yakıt yakan kazanlar 
 • Çok yakıt yakan kazanlar 
 • Atık yakıt (çürük gaz) kazanları 
 • Elektrikle ısı veya buhar kazan kazanlar

 

Yanma hücresine (OCAK) göre: 

 • İçten ocaklı kazanlar 
 • Dıştan ocaklı kazanlar 
 • Ön ocaklı kazanlar 
 • Arka ocaklı kazanlar

Özel Ekipmanlar 

 • Kondens Tankı 
 • Degazör Tankı 
 • Su Tasfiye Sistemi 
 • Ters osmoz 
 • Besi Suyu Pompları / Degazör Pompaları 
 • Süper Isıtıcı 
 • Ekonomizör 
 • Sıvı yakıtlar için;
 • Ana Yakıt Tankı 
 • Günlük Yakıt Tankı 
 • Günlük Motorin Tankı 
 • Yakıt Pompası 
 • Filtreleme ve Pompalama İstasyonu 

Degazör Nedir ve Neden Kullanılır? 

Su tesisat sistemlerinin ve buhar kazanlarının en büyük düşmanı sert sulardır. Sert su; içerisindeki magnezyum ve kalsiyum miktarının fazla olduğu sular için kullanılan genel bir tanımlamadır. Sert sular, tesisat içerisinde kireçleme oluşmasına ve zamanla boruların tıkanmasına yol açmaktadır. Buhar kazanlarında ise kazan iç yüzeyinin zamanla kireç tabakasıyla kaplanmasına ve kazanın ısınmakta güçlük çekmesine neden olmaktadır. Bu durum da buhar kazanlarında harcanan yakıt ve enerji miktarının artmasına ve dolayısıyla buhar üretim maliyetlerinin yükselmesine kapı aralamaktadır. Bu yüzden de hem su tesisatlarının hem de buhar kazanlarının sert sulardan korunması gereklidir. Gerekli korumayı sağlayabilmek adına başvurulan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Degazör kullanımı da bu yöntemler arasında yer almaktadır. 

Bu cihaz ile suyun besleme kazanına girmeden önce sertleşmeye neden olan maddelerden arındırılmasına ve daha kullanılabilir hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. Degazör bu yumuşatma işlemini yaparken, suyun belirli oranda ısınmasını sağlamaktadır. Degazörler sayesinde su içerisinde yer alan fazla magnezyum ve kalsiyum uzaklaştırılmakta ve su tesisatlar ile kazanlara zarar vermeyecek niteliklere kavuşturulmaktadır.  

Kondens Tankı 

Isıtıcı akışkan olarak buharın kullanıldığı tesislerde ısının büyük bir kısmını sisteme bırakan buharın sistemden kondens suyu halinde dönerek ulaştığı depodur. Kondens tankından sonra sıcak su tekrar kazana gönderilir. 

 

Sistem kapalı olarak çalıştığı için dış ortama buhar kaçağı olmaz. Kazana gönderilecek olan besi suyu, kondens tankında ısısını kaybetmeden beklediği için kazanda suyu ısıtmak için verilmesi gereken ısı miktarı azalmış olur. Böylelikle yakıt tasarrufu sağlanır. 

 

 

Sizlerde BUHAR KAZANLARI konusunda ekonomik fiyatlar ve son derece kaliteli ürünler almak isterseniz, bir telefon kadar uzağınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. TERMOYAPI A.Ş. olarak, uzman ekibimiz ile her zaman hizmetinizdeyiz. Firmamız ile iletişime geçerek, ürünler ilgili detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 

 

Hizmetler

Bilgi İste