TERMOYAPI SİKLON FİLTRELER 

Genel Özellikler 

Siklonlar tozsuzlaştırma sistemlerinde, havadaki iri taneli partikülleri tutmak için kullanılırlar. Siklonlar, yapıları ve çalışma prensipleri itibari ile ince tanecikli tozlarda çalışmaya uygun değildirler. Siklonlar ayrıca toz yükünün fazla olduğu sistemlerde filtre öncesi birinci kademe toz tutucu olarak görev yaparak filtreye gelen toz yükünü azaltırlar. Bu sayede filtre ünitesini daha verimli kullanmak mümkün olmaktadır. Yan cepten giren gaz – parçacık karışımı 360 döndürülür, oluşan santrifüj kuvvet sayesinde havadan ağır tozlar ve parçalar siklonun iç cidarına savrulur. Merkeze yakın bölümlerde hava ikinci girdabı oluşturur. Tozlar ve parçacıklar cidardan siklonun alt hunisine düşerken hava orta kısımdan yukarıya doğru yönelerek çıkış ağzından siklonu terk eder. Alt çıkışa bağlanan motorlu hava kilidi sayesinde havadan ayrılmış katı malzeme aşağıya dökülür. Siklon, merkez kaç kuvvetinin etkisi ile karışım halindeki gaz ve katı maddeyi birbirinden ayıran sistemdir. 

Uygun bir gaz-parçacık ayrıştırıcısının seçimi bir takım faktörlere bağlıdır. 

TERMOYAPI A.Ş.bu faktörlere bağlı sizin için en uygun seçimi yapmaktadır. 

Bu faktörlerin başında gazdan veya havadan ayrılması istenen katı taneciklerin boyutları ve tane dağılımı gelmektedir. Taneli malzemeler için siklon kullanılabilir fakat toz malzemeler için siklon yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda bez filtre sistemleri kullanılmalıdır. Eğer malzeme geniş bir tane dağılımına sahip ise önce siklondan geçirilmeli siklondan çıkan tozlu karışımında filtreye verilmesi gerekir. 

Maksimum Kapasite: 90.000 m3/h ve 50 mikrona kadar olan tanecikler için 

Pnömatik taşıma hattının sonunda taşınan katı malzemeleri ayırmak için siklon veya toz filtreleri kullanılır. Bunlar genellikle malzeme toplama silosunun tepesine yerleştirilir ve sürekli çalışabilirler. Endüstriyel sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu düşük, orta ve yüksek basınçlı tip siklonlar TERMOYAPI A.Ş. tarafından  projelendirilip sipariş üzerine imal edilmektedir. 

ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Siklon girişinden yüksek hız ile teğet olarak siklona giren tozlu gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek , yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarınına yönlendirmesi sağlanır. 

Siklon içindeki ani hız değişimi nedeni ile ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir. İçerisindeki uçucu kül ve kurum bulunan duman gazların içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla ve duman gazı yıkama ve filtreleme sistemlerinde kullanılır. 

TERMOYAPI A.Ş. her kapasite ve her türlü gaz için özel olarak siklon tasarımı oluşturur ve imal eder. 

 

MULTİSİKLONLAR 

 
Endüstriyel tesislerde Duman gazları gibi toz yüklü atık gazların ve proses hava ve gazlarının içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılmasında kullanılmaktadırlar. Toz tutma verimleri Klasik Siklon Sistemlere oranla daha yüksek ve tutulabilecek parça büyüklükleri çok daha ince ve küçüktür. Diğer Yüksek verimli Filtre Sistemlerine göre tamamen mekanik olmalarından dolayı her tür toz yapısı ve yüksek sıcaklıklara da uygun olduğundan oldukça ekonomiktirler. 

Multisiklonlar, Genellikle duman gazları gibi toz yüklü atık gazların dinamik olarak temizlenmesinde kullanılırlar. Toz tutma verimleri klasik dikey siklonlara oranla daha yüksek ve tutulabilecek parça büyüklükleri çok daha ince ve küçüktür. Katı yakıtlı, özellikle kömür yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan duman gazları, yakıtın içerdiği kül oranına ve yanma verimine bağlı olarak oldukça kirlidir.  Uçucu kül ve kurumun çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla kullanılan bu siklonlarda, mekanik çoklu siklon tipinde olup iç kısmında çok sayıda küçük siklonlar bulunmaktadır. 

Multisiklonlar, kare veya diktörtgen kesitli bir gövde içine yerleştirilmiş birden fazla sayıda küçük siklonlardan oluşurlar.  Her siklon grubu prensip olarak iç içe geçmiş iki borudan oluşur. Siklon girişinden yüksek hız ile iki boru arasından eksenel olarak siklona giren kirli gaza, iki boru arasındaki kanatçıklar yardımıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu gazdan yüksek olan partiküllerin merkezkaç kuvvet ile dış boru iç cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır.  Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller, dış boru iç cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Tozundan arındırılmış duman gazı, siklon merkezindeki iç çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir.  Siklonlarda santrifüj etkisi ile çökertilen partiküller siklon altındaki bunkerde birikmekte, zaman zaman bunker altındaki kapak açılarak kolaylıkla dışarı alınmaktadır. Multisiklonların tutabilecekleri partikül büyüklükleri klasik siklonlardan çok daha küçük olduğu gibi toz tutma verimleri de daha yüksektir. Multisiklon tipinde kurum tutucunun kullanılması ile duman gazları içinde bulunan çevreyi kirletici ve sağlığa zararlı partiküllerin büyük bir bölümü (%98 verimle) tutulmakta böylece işletme ve çevresi duman gazlarının zararlı etkilerinden 

 

Teknik Özellikler 

 • Siklon filtrelerde hava akımı içersinde sürüklenerek siklona gelen katı fazdaki toz partikülleri siklon filtrede oluşturulan santrifüj kuvvetinin etkisiyle havadan ayrıştırılarak filtre edilir 
 • Siklon filtre dizaynı, filtre edilecek olan toz partikülünün yoğunluğu, partikül boyutu gibi çeşitli parametreler göz önüne alınarak yapılır 
 • Ayrıştırma işlemine tabi tutulacak olan toz partiküllerinin karakteristik özelliğine göre yapılan siklon filtre dizaynı sayesinde, siklonların filtre verimleri en yüksek değere çıkartılarak etkili bir filtre işlemi gerçekleştirilmiş olur. 
 • Toz partikülünün aşındırıcı özelliğine göre çeşitli kalınlıklardaki St-37 St-42 kalite malzemeden veya Cr –Ni (304-316) paslanmaz malzemeden imal edilebilmektedir 
 • Siklon filtrelerde, ters hava akımını önleyen hava kilidi standart ekipman olarak bulunmaktadır. 
 • Tekli veya çoklu kullanım 
 • Standart veya özel tasarım 
 • Yüksek sıcaklık dayanımı 
 • Karbon, paslanmaz veya alaşımlı çelikten gövde yapısı 
 • Aşınmaya dayanıklı yapı veya kaplama 

 

 

FAYDALARI : 

 

 • Düşük maliyete sahip olması 
 • Özel olarak dizayn edilmesi 
 • Yüksek güvenilirlik sağlaması 
 • Düşük Basınç kaybı olması 
 • Aşınmaya dayanıklı malzeme seçimi ile uzun ömürlü olması 
 • Maksimum performans ve maksimum verimlilik 

 

Sizlerde Siklonik Filtreler konusunda ekonomik fiyatlar ve son derece kaliteli ürünler almak isterseniz, bir telefon kadar uzağınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. TERMOYAPI A.Ş. olarak, uzman ekibimiz ile her zaman hizmetinizdeyiz. Firmamız ile iletişime geçerek, ürünler ilgili detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 

 

Hizmetler

Bilgi İste